Het doel van sportmassage:

Preparatiefreparatief
Dat wil zeggen de sportman/vrouw wordt door middel van een massage lichamelijk (maar ook geestelijk) voorbereid op de komende inspanning.

Preventief
Door middel van massage wordt er naar gestreefd om blessures te voorkomen. Massage bereidt het lichaam beter voor op belasting en herstelt het lichaam beter. Het is dus een belangrijke manier om de herstelprocessen te bevorderen. De kans op vermoeidheid en ongecoördineerde bewegingen is daardoor kleiner en daarmee de kans op letsel ook.

Curatief
Door inspanning worden met name spieren zwaar belast. Een goed functioneren wordt belemmerd door factoren, die in de spieren veranderen. De kans dat op microniveau de spiercellen beschadigd zijn is groot. Spierpijn wordt op deze manier verklaard. Curatief wordt bij de sportmassage daarom bedoeld in de zin van genezend, herstellend van de toestand van het bewegingsapparaat na grote belasting en overbelasting.

Duur en frequentie
De duur van de massage is afhankelijk van vele factoren. Een totale lichaamsmassage kan wel meer dan een uur in beslag nemen. Een deelmassage duurt ongeveer 20 minuten tot een half uur.